Aktieägare representerande 98% av utestående aktier i Tritech har accepterat budet från Nexus

Aktieägare representerande 98% av utestående aktier i Tritech Teknik AB har accepterat budet från Technology Nexus AB Vid utgången av den utsatta anmälningstiden för teckning av aktier i Nexus i utbyte mot aktier i Tritech, den 31 mars 2003, har ägare representerande över 98 % av aktierna i Tritech accepterat Nexus erbjudande. Nexus fullföljer i enlighet med tidigare kommunikation affären och konsoliderar Tritechs verksamhet i Nexus redovisning från och med den 1 januari 2003. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon: 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara den ledande partnern för säkrade lösningar. Nexus har drygt 500 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Örebro, Västerås, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/02/20030402BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar