Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002

Bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2002 Kommentar helår * Nettoomsättningen minskade med 10 % till 454.7 Msek (505.4). * Resultatet före avskrivningar och jämförelsestörande poster uppgick till ./. 1.5 Msek (48.3). * Resultatet efter finansnetto uppgick till ./. 356.9 Msek (21.6 Msek). * Orderstocken vid årets utgång uppgår till 582.8 Msek (452.2). * Orderingången under året uppgick till 585.4 Msek (565.2). * Likviditeten, oräknat krediter, uppgick vid årsskiftet till 35.1 Msek (72.7). * Investeringarna under året uppgår till 51.4 Msek (44.8). * Anpassning av kostnadsmassan och ny organisation med tre affärsområden för att höja effektivitet och konkurrenskraft. Rapporttillfällen under 2003 Ordinarie bolagsstämma kommer att hållas den 24 april 2003 i Linköping. Kallelse kommer att ske i dagspressen. Nexus årsredovisning kommer att finnas tillgänglig från och med den 15 april 2003. 2003-04-24 Kvartalsrapport jan - mars 2003 2003-08-21 Kvartalsrapport jan - juni 2003 2003-10-23 Kvartalsrapport jan - sept 2003 Bokslutskommuniké för 2003 offentliggörs den 13 februari 2004. Bolagets årsbokslut är i allt väsentligt reviderat av bolagets revisorer. Linköping den 14 februari 2003 Technology Nexus AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta vd Mikael Jacobsson, tel: 013-35 74 15, mobil: 0706-47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00190/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00190/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar