Extra bolagsstämma i Nexus

Extra bolagsstämma i Nexus Stämman beslöt i enlighet med styrelsens förslag att genomföra en nyemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emissionen uppgår till högst 3.542.415 aktier a nominellt 0,05 kr per aktie och avser förvärv av Tritech Teknik AB. Stämman beslutade vidare att genomföra en emission av skuldebrev förenat med 2.200.708 omedelbart avskiljbara optionsrätter till nyteckning. Varje optionsrätt medför rätten att teckna en ny aktie i bolaget. Stämman beslöt att genomföra förvärvet, villkorat av att minst 50,1 % av aktieägarna i Tritech antar budet. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, 013-35 74 15 eller 0706-475810, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 440 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030304BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/04/20030304BIT00290/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar