Förtydligande avseende Nexus delårsrapport

Förtydligande avseende Nexus delårsrapport Med anledning av många frågor runt bolagets redovisning av likvida medel vill Nexus göra följande förtydligande. 1. Den riktade emission om 15 Mkr som annonserades igår, torsdag, genomförs under innevarande månad och är således inte inräknat i rapporten avseende tillgängliga likvida medel. 2. Bankförhandlingar med kreditgivare beräknas att avslutas under oktober månad och kommer att tillföra bolaget ytterligare kreditfaciliteter. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon 013 - 35 74 15, 0706-47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara den ledande partnern för säkrade lösningar. Nexus har cirka 450 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Örebro, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/24/20031024BIT00460/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar