Kommentar till Nexus delårsrapport för det första kvartalet 2003

Kommentar till Nexus delårsrapport för det första kvartalet 2003 Nexus publicerar idag sin rapport för det första kvartalet 2003. - Omsättningen ökade med 6% jämfört med föregående period föregående år - Resultatet förbättrades marginellt - Orderingången ökade markant jämfört med föregående år - Omfattande investeringar har skett under kvartalet - Ett antal orders har erhållits, främst mot slutet av perioden. Kommentarer Det första kvartalet inleddes relativt svagt, men avslutades på ett starkt sätt, avseende omsättnings- och resultatutveckling. Ökningen i orderingången jämfört med föregående år är markant och också den störst i slutet av perioden. I perioden har stora framåtriktade investeringar gjorts, dels i några större serieleveransaffärer, dels i samband med förvärvet och integrationen med Tritech Teknik AB. Nexus likvida medel uppgick till 6 Mkr vid utgången av perioden. Befintliga kreditutrymmen om 50 Mkr var outnyttjade. För det andra kvartalet förväntas ett betydligt starkare kassaflöde. Nexus står fast vid sin bedömning om en tillväxt för helåret, om än begränsad, och ett positivt rörelseresultat. Säsongsvariationen förväntas vara den normala med det fjärde kvartalet som det starkaste. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon: 013-35 74 15, 0706-47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara den ledande partnern för säkrade lösningar. Nexus har drygt 500 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Örebro, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01360/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01360/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar