Kommentarer till ägarförändringar i Technology Nexus AB

Kommentarer till ägarförändringar i Technology Nexus AB VD Mikael Jacobsson I samband med den nyss avslutade nyemissionen har Mikael Jacobsson lånat ut 600 000 av sina aktier till tecknarna, i väntan på att registreringen skall avslutas hos PRV. Därefter kommer aktierna att återföras till Jacobsson. Lånet sker vederlagsfritt. Under september - oktober har Jacobsson, förutom transaktionen ovan, ökat sitt ägande via köp av 5 000 aktier och tecknande av 81 000 teckningsoptioner. Styrelsens ordförande Peter Törnquist I samband med utsläckning av tidigare optionspaket och i samband med tecknandet av nya optioner uppstår en försäljning och ett köp av 117 000 optioner. Nettovärdet av den transaktionen är 0, såväl avseende förändringen i ägarskap som kapital. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara den ledande partnern för säkrade lösningar. Nexus har cirka 450 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Örebro, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031031BIT00370/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/31/20031031BIT00370/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar