Nexus BankID Server certifierad av BankID

Nexus BankID Server certifierad av BankID Nexus utvecklar en BankID Control Server för användning i Bankernas ID- tjänst, BankID. Den heter Nexus BankID Server, och version 1.1.1 är nu certifierad av BankID. Bankernas ID-tjänst, BankID, är en bankgemensam teknisk lösning för elektronisk identifiering och elektronisk underskrift över Internet. -"Nexus har varit delaktig som leverantör inom ramen för BankID-tjänsten sedan den etablerades på den svenska marknaden. Vi har dels levererat programvaran - Nexus BankID server, dels medverkat som systemintegratör. Vi ser mycket positivt på utvecklingen av BankID-tjänsterna och den allt bredare användningan av elektrionisk identifiering och elektroniska underskrifter. En positiv utveckling vi ser även utanför Norden", säger Gustaf Malmros, vVD och affärsområdeschef , Secured Business Solutions inom Nexus. Privatpersoner kan med hjälp av BankID identifiera sig mot myndigheter, företag och organisationer och även elektroniskt underteckna (signera) dokument. En viktig del av BankID är den programvara som hjälper myndigheter, företag och organisationer att kontrollera privatpersoners identifiering och elektroniska underskrift med hjälp av BankID. Användandet av certifierad programvara är obligatoriskt, och programvaran BankID Control Server certifieras av BankID. I samarbetet kring BankID ingår Svenska Handelsbanken, FöreningsSparbanken, SkandiaBanken, Danske Bank, Ikanobanken, Länsförsäkringar Bank, Sparbanken Finn och Sparbanken Gripen. Bankernas ID-tjänst bygger på den tekniska standarden PKI, Public Key Infrastructure. Läs mer om BankID på www.bankid.com. För ytterligare information, kontakta: Gustaf Malmros, vVD och affärsområdeschef , Nexus Secured Business Solutions, Technology Nexus AB, telefon: 0705-94 43 58, e-post:gustaf.malmros@nexus.se Thomas Holmström, CTO, Nexus Secured Business Solutions, Technology Nexus AB, telefon: 0709-27 83 20, e-post:thomas.holmstrom@nexus.se Trued Holmquist, VD, Finansiell ID-Teknik BID AB, Telefon: 08-411 81 50, e-post: trued.holmquist@bankid.com Om Nexus Secured Business Solutions Inom affärsområdet Secured Business Solutions har Nexus samlat kompetens och produkter för PKI-baserade lösningar inom digitala signaturer, elektroniska underskrifter och säker informations- och meddelandehantering -secured messaging. Vi kombinerar vår kompetens kring produkter och support med vår erfarenhet kring informationssäkerhet och säkrade lösningar för näringsliv och offentlig förvaltning. Detta ger oss en unik leveransförmåga inom området. Vi levererar både lösningar och produkter, till exempel Nexus BankID server, Nexus Digital ID (SmartTrust, ID2) Nexus Memo och Nexus Neon. Om Technology Nexus AB Technology Nexus AB utvecklar och levererar produkter och tjänster som möjliggör ett öppnare och säkrare informationsutbyte för våra kunder, i deras dialog med sina kunder, partners och andra intressenter. En öppnare kommunikation som nås genom att nyttja moderna öppna kommunikationskanaler som samtidigt är säkra och garanterar att information skyddas. Nexus arbetar med säkrade lösningar, dels direkt med slutkunden, dels som utvecklingspartner. Nexus har drygt 500 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Örebro, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/03/20031003BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/03/20031003BIT00290/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar