Nexus bygger säkerhetslösning för digital röntgenbildshantering

Report this content

Nexus bygger säkerhetslösning för digital röntgenbildshantering Nexus har fått uppdraget att bygga en säkerhetslösning för hanteringen av digitala röntgenbilder åt Medicinsk Röntgen AB. Nexus har fått uppdraget att införa säkerhetslösningar för åtkomst till det digitala röntgenbildarkivet för interna och externa användare samt för MRAB's kunder att få tillgång till digitala röntgenbilder. Nexus levererar en redundant säkerhetslösning, säker infrastruktur med funktioner för stark autentisering med Smarta Kort och funktioner för Single Sign-On och Single-point of administration. "Avtalet visar att den hälso- och sjukvårdssektorn har ett alltmer ökat behov av att intensifiera informationssäkerheten i takt med att IT - användningen sprids i snabb takt, inte bara som administrativt, utan också som kliniskt verksamhetsstöd. Nexus har färdiga lösningar för den typ av stöd och fler affärer och samarbeten kan förväntas", säger Mikael Jacobsson, VD på Nexus. Medicinsk Röntgen är ett kunskapsföretag inom vårdsektorn och ingår i Proliva-koncernen, ägd av Praktikertjänst, med verksamhet inom vård, skola och omsorg. Medicinsk Röntgen är landets största privata röntgenföretag i öppen vård med tio enheter i Stockholm, två i Malmö och en i Västerås. Företaget svarar också för granskning av mammografiscreeningbilder i Malmö och Lund. Huvudkontoret finns i Stockholm. Antalet anställda är 180 och företaget genomför ca 360 000 undersökningar per år. Medicinsk Röntgen har beslutat att verksamheten ska digitaliseras och har upphandlat ett system för digital röntgenbildshantering bestående av Radiologiskt Informations System (RIS) och Picture Archiving and Communication System (PACS). För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Michael Green, Technology Nexus AB, telefon 08-587 287 95, e-post: michael.green@nexus.se Ingemo C Wallgren, VD, Medicinsk Röntgen AB, telefon: 08-402 09 52 e-post: ingemo.wallgren@mrab.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 440 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00050/wkr0002.pdf

Dokument & länkar