Nexus delårsrapport Januari - Juni 2004

Nexus delårsrapport Januari - Juni 2004 STÄRKT FINANSIELL STÄLLNING OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT PROFORMA RESULTAT FÖR DET "NYA NEXUS" JANUARI-JUNI 2004 (Nexus exklusive effekter från avyttringen av Nexus Product Sourcing) - Nettoomsättningen uppgick till 99.7 Msek (118.8) - Resultatet före avskrivningar och jämförelsestörande poster (EBITDA) uppgick 6.0 Msek (-0.9) OFFICIELLT REDOVISAT RESULTAT FÖR NEXUS INKLUSIVE NPS (Nexus resultat med full konsolidering av Nexus Product Sourcing resultat intill 30 april 2004 samt effekter av avyttringen.) - Nettoomsättningen uppgick till 148.5 Msek (240.9) - Resultatet före avskrivningar och jämförelsestörande poster (EBITDA) uppgick till 7.8 Msek (0.1) - Resultatet efter skatt uppgick till -6.8 (-16.1) - Resultat per aktie uppgick till -0.16 kr (-0.66) efter full utspädning - Likvida medel uppgick vid periodens utgång till 33.5 Msek (12.2) - Soliditeten uppgick vid periodens utgång till 60% (29% den 31 december 2003) - Omfattande samarbete med Siemens inlett på den tyska marknaden, med två gemensamma kontrakt tecknade. - Ett flertal väsentliga ramavtal tecknade med bland andra Astra. - 20 erfarna konsulter har rekryterats under perioden. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon: 013-35 74 15 eller 0706-47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Nexus TECHNOLOGY NEXUS AB (PUBL), noterat på Stockholmsbörsen, levererar lösningar, produkter och konsultbaserade tjänster där säkerhet är en avgörande faktor. Nexus är indelat i två affärsområden. NEXUS SECURED BUSINESS SOLUTIONS - Produkter för elektronisk identifiering och signering baserad på PKI-teknologi. Är en av Europas ledande aktörer inom området. NEXUS SECURITY CONSULTANTS - En för Sverige unik satsning och fokusering på informationssäkerhet. Inom affärsområdet finns ett hundratal specialister som tillhör Sveriges elit inom informationssäkerhetsområdet. Nexus har totalt cirka 250 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping (säte) och Borlänge. Internationella kontor i Köpenhamn, Hamburg, Paris och Madrid. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/26/20040826BIT20010/wkr0001.pdf Rapporten i PDF

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar