Nexus delårsrapport januari - mars 2003

Delårsrapport Januari - mars 2003 Perioden i sammandrag - Nettoomsättningen ökade med 6 % till 123.4 Msek (116.5). - Resultatet före avskrivningar och jämförelsestörande poster (EBITDA) uppgick till ./. 2.8 Msek (./. 2.9). - Resultatet efter finansnetto uppgick till ./. 10.1 Msek (./. 10.8) Msek). - Orderstocken vid periodens utgång uppgår till 537.4 Msek (377.4). - Orderingången under perioden uppgick till 78.0 Msek (41.7). - Likviditeten uppgick vid periodens utgång till 6.0 Msek (64.4). - Investeringarna under perioden uppgår till 64.6 Msek (2.8). - Förvärv av Tritech AB som konsolideras från 1/1 2003 - Order på 5 Msek från Steria AB - Order på PKI-infrastruktur från Portima AB i Belgien För ytterligare information kontakta vd Mikael Jacobsson, telefon: 013-35 74 15, mobil: 0706-47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01310/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01310/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar