Nexus delårsrapport Januari - September 2003

Delårsrapport Januari - September 2003 Perioden januari - september i sammandrag - Omsättningen uppgick till 345.7 Msek (332.2), en ökning med 4.1% - Nettoomsättningen uppgick till 340.9 Msek (332.2), en ökning med 2.6 % - Resultatet före avskrivningar och jämförelsestörande poster (EBITDA) uppgick till ./. 5.1 Msek (./. 6.8 Msek). - Resultatet efter skatt uppgår till ./. 30.0 Msek (./. 319.5). - Resultatet per aktie uppgår till ./. 1.24 kr (./. 14.47) efter full utspädning. - Orderstocken vid periodens utgång uppgår till 456.9 Msek (599.4). - Orderingången under perioden uppgick till 246.0 Msek (479.5). - Likviditeten uppgick vid periodens utgång till 27.2 (34.7) Msek inkluderat ej nyttjade krediter och marknadsvärdet på övriga finansiella tillgångar. - Investeringarna under perioden uppgår till 73.4 Msek (15.7), huvudsakligen att hänföra till förvärvet av Tritech AB som konsolideras från 1/1 2003. Kvartalet juli-september i sammandrag - Omsättningen under kvartalet uppgår till 99.9 Msek (93.3) - Resultatet före avskrivningar och jämförelsestörande poster (EBITDA) uppgick till ./. 5.2 Msek (./. 6.8). - Orderingången i kvartalet uppgår till 57.0 Msek (115.1) Nästa rapporttillfälle Bokslutskommuniké offentliggörs den 13 februari 2004. Linköping den 23 oktober 2003 Technology Nexus AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta vd Mikael Jacobsson, telefon: 013-35 74 15, mobil: 0706-47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031022BIT01030/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031022BIT01030/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar