Nexus erhåller order avseende produktion av krypteringsutrustning från Steria

Nexus erhåller order avseende produktion av krypteringsutrustning från Steria Nexus har erhållit order från Steria AB avseende produktion av krypteringsutrustning för leverans under året. Steria och Nexus har sedan 1997 ett samarbete kring produktutveckling och produktion av plattformar för kryptolösningar som bland annat används inom Totalförsvaret för kryptering av nätverk. Steria har i dagarna beställt produktion till ett ordervärde om 5 miljoner kronor. -" Vi ser att denna order bekräftar Nexus ledarskap inom avancerad produktutveckling och produktion av säkerhetskritiska produkter" säger Ola Kjellstrand, på Nexus. "Det långa samarbetet med Steria visar också på att den modell Nexus arbetar efter skapar långsiktiga och för båda parter lönsamma affärer." För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon: 0706-47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara den ledande partnern för säkrade lösningar. Nexus har drygt 500 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT00060/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/03/20030403BIT00060/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar