Nexus erhåller order från Trio kring vidareutveckling av integrationen mellan fast och mobil telefoni i Trio PresentOffi

Nexus erhåller order från Trio kring vidareutveckling av integrationen mellan fast och mobil teleofni i Trio PresentOffice Nexus har erhållit en order till ett värde av ca 2,7 Msek från Trio AB för leverans under maj 2003. Denna order omfattar strategisk produktutveckling och är en del i det långsiktiga partneravtal som tecknades i juni 2001. -"Den uppskattade volymen på vårt övergripande partneravtal var cirka 60 Msek under en treårsperiod och detta ligger helt i linje med utfallet hittills", säger Hans Alesund, Key Account Manager på Nexus, och fortsätter; -"Samarbetet, som inleddes för snart två år sedan, har inneburit att Trio med vår hjälp snabbare kan komma till marknaden med nya produkter. Vi ser denna order som ytterligare framgång för vårt samarbete och begreppet Säkrade lösningar. Begreppet bygger på ett långsiktigt, för båda parter lönsamt strategiskt partnerskap och vår unika kompetens inom säkerhetsområdet, som vi tillämpar både i våra lösningar och som i detta fall, produktutveckling" "Trio PresentOffice är marknadens ledande system för integrerad telefoni och samtals- och meddelandehantering med funktioner såsom hänvisning, talad hänvisning, kvalificerad telefonistfunktion, företagskatalog, röstbrevlåda mm. Den integrerade telefonin gör det möjligt att hantera mobiltelefoner som fasta telefoner vilket ökar kundservicen och effektiviteten i företagen. Vårt strategiska samarbete med Nexus i produktutvecklingen medför att vi snabbare kan lansera nyheter i Trio PresentOffice", säger Sverker Hannervall, VD på Trio. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, tel: 0706-47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Hans Alesund, Key Account Manager, Technology Nexus AB, tel: 0708-57 49 50, e-post: hans.alesund@nexus.se Sverker Hannervall, VD och koncernchef, Trio AB, telefon 0730-66 88 23, e-post: sverker.hannervall@trio.com Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har drygt 500 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se Fakta om Trio AB Trio är ett telekommunikationsföretag som utvecklar system för samtalshantering i företag. Med dessa ökar den interna effektiviteten och förbättras kundservicen. Närmare 2 000 system har levererats i Norden till främst stora och medelstora företag. Bland kunderna märks fem ledande nordiska mobiloperatörer. Trio har verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark. Trio utvecklar tre produktfamiljer. Trio PresentOffice erbjuder integrerad telefoni och avancerad samtals- och meddelandehantering. Trio Mobile Office erbjuder en fullständig övergång från fast till mobil telefoni. Abonneras som en tjänst från mobiloperatörer. Objecta TeleVoice erbjuder lösningar för kundsupport, främst interaktiva talsvarssystem och contact center. Trioaktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista. Mer information finns på: www.trio.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00860/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar