Nexus får strategiskt uppdrag kring rollbaserad elektroniskt ID för den tyska marknaden

Nexus får strategiskt uppdrag kring rollbaserad elektroniskt ID för den tyska marknaden Nexus har fått en order avseende rollbaserad elektroniskt ID, s k attributcertifikat från D-Trust i Berlin. Rollbaserad elektroniskt ID innebär nya möjligheter att enkelt skydda eller öppna upp åtkomst till information och tjänster baserat på en roll snarare än en personlig identitiet. Attributcertifikatet är ett komplement till det personliga certifikatet. Exempel på användningsområden är inom hälsovården, Försvaret eller offentlig förvaltning där ett flertal personer kan ha samma funktion och därigenom åtkomst till samma system och tjänster. D-Trust är tyska statens certifikatutgivare och sedan tidigare kund till Nexus. D-Trust använder Certificate Manager från Nexus för sin certifikatutgivning (Trust Service) på den tyska marknaden. Andra samarbeten i Tyskland är exempelvis Volkswagen som använder Nexus´ Certificate Management-lösning för hanteringen av användarcertifikat för över 30 000 medarbetare. -"Den tyska marknaden är viktig, och vi ser stora möjligheter med vårt samarbete med D-Trust, som är en ledande leverantör till myndigheter och offentlig sektor i Tyskland. Samarbetet kring attributcertifikat stärker vår position ytterligare på den tyska marknaden", säger Gustaf Malmros. För ytterligare information, kontakta: Gustaf Malmros, vVD och affärsområdeschef, Secured Business Solutions, Technology Nexus AB, telefon: 0705-94 43 58, e-post: gustaf.malmros@nexus.se Om Nexus Secured Business Solutions Inom affärsområdet Secured Business Solutions har Nexus samlat kompetens och produkter för PKI-baserade lösningar inom digitala signaturer, elektroniska underskrifter och säker informations- och meddelandehantering -secured messaging. Vi kombinerar vår kompetens kring produkter och support med vår erfarenhet kring informationssäkerhet och säkrade lösningar för näringsliv och offentlig förvaltning. Detta ger oss en unik leveransförmåga inom området. Vi levererar både lösningar och produkter, till exempel Nexus BankID server, Nexus Digital ID (SmartTrust, ID2) och Nexus Secured Messaging. Om Technology Nexus AB Technology Nexus AB utvecklar och levererar produkter och tjänster som möjliggör ett öppnare och säkrare informationsutbyte för våra kunder, i deras dialog med sina kunder, partners och andra intressenter. En öppnare kommunikation som nås genom att nyttja moderna öppna kommunikationskanaler som samtidigt är säkra och garanterar att information skyddas. Nexus arbetar med säkrade lösningar, dels direkt med slutkunden, dels som utvecklingspartner. Nexus har cirka 450 medarbetare, kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Västerås, Örebro och Borlänge. Internationella kontor i Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/05/20031205BIT20120/wkr0005.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar