Nexus fördjupar sitt samarbete med Trio inom Trio Mobile Office

Report this content

Nexus fördjupar sitt samarbete med Trio inom Trio Mobile Office Nexus fördjupar sitt utvecklingssamarbete med Trio till att även omfatta utveckling inom ramen för Trios koncept Trio Mobile Office. Det initiala ordervärdet uppgår till cirka 3 miljoner kronor. Trio Mobile Office erbjuder företag en övergång från fast till mobil telefoni. Konceptet erbjuds som en tjänst från mobiloperatörer. Avtalet innebär att Nexus bistår i utvecklingen av delsystem i Trios koncept. Trio Mobile Office ger mobilitet en ny innebörd. Mobiltelefonen fungerar som en fast växelanknuten telefon, även när användaren är på resa eller hos en kund. Med Trio Mobile Office kan företag välja mellan att helt ersätta fast telefoni med mobiltelefoni, eller komplettera den traditionella telefonin med ett trådlöst kontor. Alla samtal kopplas till mobiltelefonen, såväl interna som externa. "Mobilanvändningen i företag bromsas av bristande funktionalitet jämfört med fast telefoni. Trio Mobile Office hanterar dessa problem. "Det innebär att mobiloperatörerna kan stärka relationen till sina företagskunder och öka intäkterna, samtidigt som företagskunderna erbjuds effektiva mobila telefonilösningar", säger Sverker Hannervall, VD, Trio. "Den mobila världen är just nu i tillväxt och kombinationen av kunnande inom mobilitet och den säkerhet som kommer att behöva adderas för att kunderna skall få ännu mer förtroende för mobila lösningar visar sig alltmer efterfrågad av våra kunder" säger Mikael Jacobsson, VD, Nexus. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon: 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Sverker Hannervall, VD och koncernchef Trio, telefon: 08-457 30 05 Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 440 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/03/20021003BIT00040/wkr0002.pdf

Dokument & länkar