Nexus förvärvar eTechnology-verksamheten hos Lindhard A/S i Danmark

Report this content

Nexus förvärvar eTechnology-verksamheten hos Lindhard A/S i Danmark Nexus och Lindhard har tecknat en överenskommelse där Nexus förvärvar eTechnology-verksamheten hos Lindhard. Verksamheten är fokuserad på design, utveckling, implementation och support av säkra e-business lösningar för verksamheter där säkerheten är affärskritisk. Verksamheten idag, med 9 mycket erfarna PKI-, säkerhets-, och systemspecialister, kommer att fortsätta sina kundåtaganden inom ramen för Nexus helägda dotterbolag, Technology Nexus Danmark A/S. Bland kunderna finns några av Danmarks största och mest framgångsrika företag. Nexus är övertygade om att den nuvarande verksamheten, vilken kommer att ha en positiv inverkan på Nexus resultat redan i det fjärde kvartalet 2002, har möjlighet att utveckla sin verksamhet ytterligare via integrationen med Nexus erbjudande inom området säkrade PKI-lösningar. "Nexus kommer genom förvärvet av eTechnology-verksamheten att ytterligare stärka sin position som en ledande leverantör av säkrade PKI- baserade lösningar i den europeiska marknaden," säger Henrik Halvorsen, vice VD, Nexus "Vi välkomnar våra danska kollegor och ser fram emot att tillsammans utveckla befintliga och nya affärer och vår leverans av högkvalitativa tjänster och lösningar inom PKI-området." -"Försäljningen av vår eTechnology-verksamhet till Nexus är ytterligare ett steg i fokuseringen av Lindhards verksamhet inom ERP och affärsanalys" säger Per Norling, ledamot av styrelsen i Lindhard A/S." -"eTechnology är en verksamhet med god tillväxt och lönsamhet, men med få synergier med vår kärnverksamhet, som fokuserar på att optimera affärsprocesser inom produktion-, distribution-, och projektindustrier. Det är därför en mycket god lösning att sälja verksamheten till Nexus, som fokuserar på lösningar inom IT-säkerhet". För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon: 0706-47 58 10 Henrik Halvorsen, vVD, Technology Nexus AB, telefon: 0705-11 39 49 Troels Moe, VD, Technology Nexus Danmark A/S, telefon: +45 26 21 21 45 Per Norling, Styrelseledamot i Lindhard A/S, telefon: +46 708 356 743 Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 450 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00570/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/07/20021007BIT00570/wkr0002.pdf

Dokument & länkar