• news.cision.com/
  • Nexus/
  • Nexus förvärvar Tritech, bildar nytt ledande affärsområde för produktförsörjning av säkra kommunicerande produkter

Nexus förvärvar Tritech, bildar nytt ledande affärsområde för produktförsörjning av säkra kommunicerande produkter

Report this content

Nexus förvärvar Tritech, bildar nytt ledande affärsområde för produktförsörjning av säkra kommunicerande produkter Technology Nexus AB (publ), Nexus, och Tritech Teknik AB (publ), Tritech, har tecknat en avsiktsförklaring innebärande att Nexus avser att förvärva Tritech. Tritech kommer att integreras med Nexus affärsområde för produktförsörjning, Nexus Product Sourcing, NPS, och innebär en väsentlig förstärkning av affärsområdets kundbas, kompetens och leveransförmåga. I affärsområdet Nexus Product Sourcing är Nexus positionerat som ledande leverantör av kompletta processer och funktioner för utveckling av säkrade produkter och system. Tritech har en ledande position inom utveckling av intelligenta produkter. Båda företagens ambition är att erbjuda tjänster i hela produktens livscykel, från idé till förvaltning och produktion, och därmed skapa mervärden och säkerställa våra kunders förmåga att leverera kvalitetssäkrade produkter och system i teknikens framkant till sina kunder. Nexus Product Sourcing och Tritech har till stor del kompletterande kompetenser och kundbaser, lång erfarenhet och goda referenser inom den växande marknaden för produktförsörjning. Affärsområdet NPS kommer efter integrationen med Tritech att ha ca 220 medarbetare, lokaliserade på 7 orter i Sverige. Till ansvarig för affärsområdet kommer Tritechs nuvarande VD, Thomas Jonsson att utses, med Nexus affärsområdeschef Ola Kjellstrand som ställföreträdare. Nexus och Tritech förväntar att förvärvet ska kunna slutföras innan februari månads utgång 2003 och få påverkan på Nexus omsättning och resultat under första kvartalet 2003. Det slutliga avtalet kommer att presenteras för resp. parts aktieägare på en extra bolagsstämma under januari månad. - "Nexus kommer genom förvärvet av Tritech tillföras kompetens och kunder som ytterligare förstärker vår position som ledande inom området Product Sourcing", säger Mikael Jacobsson, VD för Nexus. "För kunder med behov av en partner för utveckling och hantering av komplexa produkter och system där intelligenta kommunicerande produkter ingår och ett ökande behov av säkerhet som en inbyggd egenskap, kommer Nexus Product Sourcing att vara ett mycket konkurrenskraftigt alternativ. Vi ser detta som en industriellt riktig affär som ger en utvecklingsbar gemensam kundbas samt ökad styrka och genomslagskraft på marknaden." - "Tritech ser genom förvärvet en möjlighet att bredda och förstärka sitt erbjudande till befintliga och nya kunder, särskilt inom förvaltnings- och serieleveransfaserna. Inom det växande segmentet för kommunicerande intelligenta produkter är säkerheten en allt viktigare frågeställning och ofta kritisk för att kunna dra nytta av teknikens möjligheter" säger Thomas Jonsson, VD för Tritech. "Vi ser med tillförsikt fram emot att gemensamt ytterligare stärka positionen som ledande partner för utveckling och hantering av säkra, intelligenta produkter och system." "Finansiellt kommer förvärvet att substantiellt bidra till Nexus lönsamhet och kassaflöde från och med första kvartalet 2003. Förvärvet finansieras i sin helhet genom emittering av aktier i Technology Nexus AB. Parterna har överenskommit om att inte offentliggöra köpeskillingen, men ingen goodwill kommer att uppstå som effekt av förvärvet", avslutar Mikael Jacobsson. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, 0706 - 47 58 10 Thomas Jonsson, VD, Tritech AB, 08 - 410 120 20 Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 440 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se Fakta om Tritech Teknik AB Tritech är ett av Sveriges ledande företag för utveckling av intelligenta produkter, det vill säga maskiner och apparater som med hjälp av inbyggda system kan kommunicera och interagera med sin omvärld. I över 10 år har Tritech arbetat med produktutveckling för svensk industri, och våra kunder består av industriföretag och nya innovativa produktföretag. Vi har gedigen kunskap och erfarenhet inom telekommunikation, medicinsk teknologi, tung fordonsindustri, verkstadsindustri och konsumentprodukter. Tritech har 120 anställda, omsätter 100 miljoner kronor och har kontor i Stockholm, Örebro och Göteborg. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/13/20021213BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/12/13/20021213BIT00050/wkr0002.pdf

Dokument & länkar