Nexus fullföljer förvärvet av Tritech

Nexus fullföljer förvärvet av Tritech Till dags dato har 82% av Tritech Teknik ABs aktieägare accepterat Nexus tidigare kommunicerade erbjudande. Detta innebär att Nexus nu fullföljer förvärvet genom att kalla till extra bolagsstämma den 4 mars, 2003, där Nexus styrelse föreslår stämman att emittera erforderliga aktier, vilket idag uppgår till 2.565.434 st. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon: 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 420 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00160/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar