Nexus har fått beställningar på 10 Mkr avseende egna produkter inom områdena PKI och Secure Messaging

Nexus har de senaste dagarna fått licensbeställningar till ett ordervärde av totalt cirka 10 Mkr, varav cirka 4 Mkr kommer att intäktsföras under fjärde kvartalet 2004.

Beställningarna kommer från fyra olika europeiska kunder, två nya och två befintliga, varav en är i samarbetet med Nexus tyska partner Siemens. ”PKI-marknaden fortsätter att utvecklas, inte minst i ett europeiskt perspektiv. Samtidigt som våra kunders intresse att öka säkerheten i sin känsliga mailkommunikation öppnar nya marknader för oss. Nexus tar fortsatt marknadsandelar och har idag en ledande position på ett antal viktiga marknader”, säger Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon: 0706 – 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar