Nexus har genomfört en riktad nyemission för att ytterligare kunna stärka sin position som Nordens ledande IT-säkerhetsb

Nexus har genomfört en riktad nyemission för att ytterligare kunna stärka sin position som Nordens ledande IT-säkerhetsbolag Nexus har under gårdagen genomfört en riktad nyemission om 50 Msek, till rådande marknadsvärdering. "Vi har tidigare kommunicerat att vi tänker ta tillvara på de möjligheter som just nu finns i marknaden och ett antal olika diskussioner har nu kommit så långt att vi känner oss mogna att gå vidare i processen. De möjligheterna kan antingen vara mindre kompletterande förvärv, typ 2B+D S.A.R.L. i Paris eller Dagaz AB i Stockholm. Det kan också röra sig om mer omfattande partnerskap och outsourcingaffärer, ett område där många intressanta diskussioner förs för tillfället och där Nexus är väl positionerat och får många förfrågningar. Vi har också tidigare kommunicerat att vi i ett sådant läge tänker stärka upp kapitalbasen för att aldrig ens riskera att inte kunna fullfölja vår strategi och än mer stärka vår position som Nordens ledande IT-säkerhetsbolag" säger Mikael Jacobsson, VD och koncernchef. Emissionen har tecknats av ett färre antal svenska, större institutioner och ryms inom det mandat styrelsen har från ordinarie bolagsstämma. "Jag kommer under tiden som emissionen registreras hos PRV att låna ut aktier ur min egen depå", fortsätter Mikael Jacobsson. För ytterligare information kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, tel 013 - 35 74 15, mobil 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsens Attract40- lista, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT- lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 400 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post : contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00130/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/09/20011109BIT00130/bit0003.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar