• news.cision.com/
  • Nexus/
  • Nexus har positiva förväntningar på fjärde kvartalet 2002 - och tror på god orderingång och lönsamhet under 2003

Nexus har positiva förväntningar på fjärde kvartalet 2002 - och tror på god orderingång och lönsamhet under 2003

Report this content

Nexus har positiva förväntningar på fjärde kvartalet 2002 - och tror på god orderingång och lönsamhet under 2003 Skälet till den positiva bedömningen är att orderingången utvecklas bättre än plan. Ett antal större projekt, typ Statskontorets satsning på PKI-området, Bankernas lansering av BID (Bankernas ID-tjänst) kommer in i en upphandlingsfas. Nexus ser liknande utveckling på ett flertal utlandsmarknader , exempelvis Tyskland och Frankrike. Givet Nexus starka marknadsposition inom dessa segment förväntas en ökad aktivitetsnivå och orderingång för Affärsområdena Secured Business Solutions och Security Consultants. Vidare har aktivitetsnivån och orderingången bland befintliga kunder inom Affärsområdet Product Sourcing ökat, vilket ger en förhoppning om en positiv utveckling på några kvartals sikt. Med bakgrund av ovanstående, samt att ett antal planerade leveranser under årets skjutits till fjärde kvartalet och att omstruktureringskostnader belastar tredje kvartalet, förväntas rörelseresultatet för fjärde kvartalet bli positivt. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 440 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00080/wkr0002.pdf

Dokument & länkar