Nexus kommentar till utvecklingen i Senea AB

Nexus kommentar till utvecklingen i Senea AB Nexus är inte inblandade i konflikten mellan Senea AB och Actaris Technologies. Nexus levererar utveckling och produkter till Senea samt tjänster till Actaris. Nexus har inte erhållit några reklamationer eller klagomål på de produkter och tjänster som levererats till ovan nämnda parter. Nexus har per dagsläget en mycket begränsad kundfodran på Senea AB Nexus har idag ett aktieinnehav om 600 00 aktier i Senea AB. Detta innehav är bokfört till förvärvsvärdet, cirka 2 Milj kronor. Nexus ser i dagsläget ingen anledning till ytterligare nedskrivningar av det bokförda värdet. Nexus har en stark tro på den teknik och teknologi som parterna gemensamt utvecklat och är övertygade att den teknologin definitivt hör framtiden till. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara den ledande partnern för säkrade lösningar. Nexus har cirka 450 medarbetare, kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Västerås, Örebro och Borlänge. Internationella kontor i Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/04/20031204BIT20380/wkr0005.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar