Nexus når sina mål för det fjärde kvartalet 2002

Nexus når sina mål för det fjärde kvartalet 2002 Nexus har tidigare kommunicerat att det pågående omstruktureringsprojektet kommer att bidra till rörelseresultatet för det fjärde kvartalet 2002,vilket också infriats. För kvartalet uppgår omsättningen till 122.5 Msek (144.8) att jämföras med 93.3 för det tredje kvartalet. Resultatet före avskrivningar och jämförelsestörande poster, hänförbara till tidigare kommunicerade aktiviteter, uppgick till 5.3 Msek (13.8) att jämföras med -6.8 för det tredje kvartalet. Resultatmarginalen uppgår till 4.3 %. Orderingången uppgick till 105.9 Msek (174.5),vilket var något över lagd prognos. Kassaflödet var positivt och vid utgången av året hade Bolaget 35.1 Msek i likvida medel, 50 Msek i outnyttjade krediter och inga övriga skulder eller upptagna lån. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon: 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 420 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00170/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00170/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar