Nexus och det tidigare avslutade samarbetet med AddTrust AB i KK

Nexus och det tidigare avslutade samarbetet med AddTrust AB i KK Inledning Nexus ingick under våren 2001 ett samarbetsavtal med AddTrust AB i Malmö, rörande PKI-lösningar. Avtalet omfattade dels en outsourcing av utvecklingsverksamheten till Nexus, samt ett marknadssamarbete. I samband med detta tecknade också Nexus, som brukligt är i en sådan affär, en mindre ägarandel i Addtrust. Utvecklingen i Addtrust har inte varit den man hade skäl att tro och trots att marknaden för PKI-lösningar tog utvecklades starkt under 2002 har Addtrust haft en fortsatt negativ utveckling. Under sommaren 2002 blev Addtrust ekonomiska situation allt svårare och ansenliga skulder byggdes upp. Nexus avslutade i samband med det sina leveranser till Addtrust och har sedan dess sökt reglering på sina utestående fordringar. Detta har kommunicerats till marknaden i samband med tidigare rapporter, "Nexus avser att aktivt lämna vissa marknader och kundsegment". Konkursutbrottet Den 31/1 2003 försattes AddTrust i konkurs vid Malmö Tingsrätt. Nexus utestående kundfordran var vid det tillfället c:a 14 Msek, vilken reserverats i sin helhet under 2002. Den investering Nexus gjort om 7 Msek har också reserverats i sin helhet under året. Återvinning Nexus undersöker möjligheten till en juridisk återvinning av delar av sin fordran. Hur en sådan process kan utveckla sig är omöjligt att förutse. Om återvinning kan ske kommer det att i sin helhet påverka resultatet positivt under 2003 och framåt. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon: 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 420 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030214BIT00260/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/14/20030214BIT00260/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar