Nexus och Sonera SmartTrust tecknar intentionsavtal rörande samarbete kring produktutveckling och försäljning inom PKI-o

Nexus och Sonera SmartTrust tecknar intentionsavtal rörande samarbete kring produktutveckling och försäljning inom PKI-området Nexus och Sonera SmartTrust tecknar ett intentionsavtal rörande outsourcing av utvecklingen för Digital ID, samt hantering av kunder, försäljning och support kring produkter för fast PKI. Avtalet förväntas ge en omsättningsökning för Nexus på drygt 120 MSEK över 3 år . Technology Nexus AB och Sonera SmartTrust AB har tecknat ett intentionsavtal rörande outsourcing av förvaltning och utveckling av SmartTrusts produkter inom PKI-området. Avtalet innebär även att Nexus övertar verksamheten och ansvaret för försäljning av och support för befintliga och nya kunder rörande SmartTrusts produkter inom området fast PKI, huvudsakligen produkterna Certificate Manager, Security Center och Smarttrust Personal. Berörd personal inom SmartTrust division Digital ID erbjuds i samband med avtalet anställning i Nexus. Smarttrust kommer i fortsättningen att fokusera sin PKI verksamhet mot mobiloperatörer och OEM-leverantörer. Nexus kommer att arbeta främst mot företag, bank & finans samt stat & kommun. Parterna kommer i och med detta avtal bedriva gemensam produkt- och affärsutveckling som gynnar utvecklingen av PKI i fasta och mobila nät. Parterna påbörjar omedelbart förberedelserna för verkställande och det slutgiltiga avtalet förväntas vara klart i månadsskiftet juni-juli 2002. Nexus stärker på detta sätt sin ledande position som leverantör av säkrade PKI-baserade lösningar på den Europeiska marknaden. "Nexus ser mycket positivt på denna utvecklingen av det långsiktiga och redan goda samarbetet som finns mellan SmartTrust och Nexus. Att kunna kombinera vår partnermodell på utvecklingssidan med att vi stärker vår förmåga att utveckla ett antal strategiskt viktiga kunder inom PKI- området ger positiva effekter för såväl Nexus som SmartTrust och inte minst för de gemensamma kunderna.", säger Mikael Jacobsson, VD Nexus, "Vi har alltid sagt att för att bli ledande på säkrade lösningar måste vi vara bäst på PKI. Denna affär stärker ytterligare vår ledande position inom detta område, såväl i Sverige som ute i Europa", fortsätter Mikael Jacobsson. "Med Nexus som partner kommer Smarttrust att ha goda förutsättningar att leverera lösningar till mobiloperatörer som fungerar väl med de PKI- lösningar Nexus levererar till övriga kunder. Nexus har dessutom betydligt mer omfattande verksamhet inom säkerhets- och systemintegrationsområdet än Smarttrust, vilket vi ser som en väsentlig tillgång för att kunna erbjuda lösningar där PKI kan utnyttjas mer affärsmässigt under nästa fas i utvecklingen. Vi ser detta som ett unikt samarbete som ökar båda parternas konkurrenskraft väsentligt, säger Antti Vasara." För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD Technology Nexus AB, 0706-47 58 10 Henrik Halvorsen, Vice VD Technology Nexus AB, 0705-11 39 49 Antti Vasara, VD Smarttrust AB, +358405565776 Anders Ingeström, Vice VD Smarttrust AB, +46705592894 Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsens Attract40- lista, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT- lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 420 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se Fakta om Sonera SmartTrust AB SmartTrust är en ledande leverantör av infrastrukturprogramvara för säkra tjänster över mobila och Internet kommunikationsnät. Över 80 mobiloperatörer använder SmartTrust Delivery Platform för att leverera avancerade, SMS baserade, tjänster samt för att underhålla applikationer på SIM/USIM kortet i telefonen. Inom området Digital ID har SmartTrust över 150 kunder inom bank, finans, myndigheter och större företag som använder företagets produkter för authenticering och digitala signaturer. SmartTrust är ett helägt dotterbolag till Sonera Corporation (HEX:SRA, NASDAQ: SNRA), en ledande leverantör av avancerade kommunikationstjänster över fasta och mobila nät. Mer information finns på www.smarttrust.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/07/20020607BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/07/20020607BIT00280/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar