Nexus omstrukturerar och koncentrerar verksamheten i tre affärsområden

Report this content

Nexus omstrukturerar och koncentrerar verksamheten i tre affärsområden Den tidigare kommunicerade fokuseringen som Nexus genomför innebär att bolaget koncentrerar sin verksamhet inom tre kärnområden; PKI-baserade lösningar, säkerhets-konsulting och produktförsörjning. Parallellt med den genomgång av strategi och struktur som genomförts under de senaste månaderna har Nexus också gjort en genomgång av kostnadsstrukturen. Slutsatserna är en tydligare fokusering av verksamheten inom ramen för vår vision Säkrade lösningar. Nexus har idag en ledande position inom detta område och kommer investera i att att bibehålla och utveckla den positionen i fortsatt nära samarbete med kunder och partners. Bolaget kommer att koncentrera sina aktiviteter på: - PKI projekt och produkter - Konsultverksamhet inom informationssäkerhet - Produktförsörjning - med tillhörande produktutveckling och serieleveranser. Aktiviteter som ligger utanför denna marknadsfokusering, där Nexus ofta också är en mer marginell leverantör, kommer att avvecklas. Nexus organiserar verksamheten i tre affärsområden där kompetens, utbud och leveranskapacitet förstärks. Affärsområdena är följande: - Nexus Secured Business Solutions - samlar all verksamhet inom PKI projekt och produkter, inklusive Nexus International som omfattar Bolagets utlandsverksamheter. Ansvarig Gustaf Malmros - Nexus Security Consultants - konsoliderar all verksamhet inom Säkerhetsområdet, omfattande verksamhetsanalyser, administrativ och teknisk Informationssäkerhet Ansvarig Peter Galli - Nexus Product Sourcing - där samtliga aktiviteter rörande produktutveckling av Säkrade Produkter och serieleveranser koncentreras Ansvarig Ola Kjellstrand För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon 0706 - 47 58 10 , e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Gustaf Malmros, Affärsområdeschef, Nexus Secured Business Solutions, telefon: 0705-94 43 58, e-post: gustaf.malmros@nexus.se Peter Galli, Affärsområdeschef, Nexus Security Consultants, telefon: 08-587 287 22, e-post: peter.galli@nexus.se Ola Kjellstrand, Affärsområdeschef, Nexus Product Sourcing, telefon: 0708-17 01 97, e-post: ola.kjellstrand@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 440 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00030/wkr0002.pdf

Dokument & länkar