Nexus presenterar bokslutsrapport för 2002, fokusering inom säkerhetsområdet ger god orderingång och lönsamhet

Nexus presenterar bokslutsrapport för 2002, fokusering inom säkerhetsområdet ger god orderingång och lönsamhet Den fokusering Nexus drivit under 2002 har nu fått genomslag, avseende såväl verksamheten som resultatet. Nexus tre affärsområden har stärkt sin marknadsposition och ökat lönsamheten. Kundernas behov av spetskompetens och leveransförmåga, främst inom säkerhetsområdet, har ökat starkt. Bland annat har PKI- marknaden nu fått sitt definitiva genombrott. Nexus position på marknaden är mycket god. Nexus är både den absolut ledande aktören nationellt inom informationssäkerhetsområdet och som lösningsleverantörer inom PKI-området, i Norden och på ett antal Europeiska marknader. De kunder som efterfrågar dessa lösningar är företrädesvis stora organsiationer, både inom den privata som den offentliga sektorn. Nexus har även genom förvärvet av Tritech Teknik AB avsevärt stärkt sin position inom området Product Sourcing, och har idag en unik marknadsposition på den svenska marknaden. -"Det strategi- och omstruktureringsprogram som Nexus genomfört under 2002 har nu fått genomslag. Vår vässade organisation möter tydligt våra kunders efterfrågan, vilket återspeglas i vår orderingång och rörelsemarginal för samtliga områden" säger Mikael Jacobsson, VD, Nexus. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon 0706 - 47 58 10 , e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 420 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00180/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar