• news.cision.com/
  • Nexus/
  • Nexus presenterar delårsrapport för jan - sep, kraftfull fokusering inom säkerhetsområdet

Nexus presenterar delårsrapport för jan - sep, kraftfull fokusering inom säkerhetsområdet

Report this content

Nexus presenterar delårsrapport för jan - sep, kraftfull fokusering inom säkerhetsområdet - snabb väg till lönsamhet Fokuseringen innebär att Nexus stärker sin leveransförmåga inom säkerhetsrelaterade lösningar, vilket möter ett starkt uttalat kundbehov. Nexus upprätthåller också en offensiv strategi kring förvärv, internationalisering och rekrytering av spetskompetens inom bolagets kärnaffär Effekten är ökad lönsamhet både på kort och lång sikt, vilket ligger i linje med tidigare kommunicerade mål för bolaget. Under året har Nexus kunnat konstatera ett förändrat beteende både hos marknaden generellt och hos sina kunder. Konsultmarknaden är starkt konkurrensutsatt, vilket bland annat lett till att en ny lägre prisnivå etablerats. Kunderna har agerat avvaktande och ett antal större projekt har förskjutits i tiden. Samtidigt har kundernas behov av spetskompetens och leveransförmåga, främst inom säkerhetsområdet, ökat starkt. PKI- marknaden har nu fått sitt definitiva genombrott. Nexus position på marknaden är mycket god. Nexus är den absolut ledande lösningsleverantörern inom PKI-området, i Norden och på ett antal Europeiska marknader. De kunder som efterfrågar dessa lösningar är företrädesvis stora organsiationer, både inom den privata som den offentliga sektorn. -"Vi genomför nu en kraftfull fokusering inom Säkrade lösningar kopplat till de marknadssegment där vi har en stor efterfrågan. Vi möter tydligt uttalade behov hos våra kunder kring säkerhet, både i dess skyddande som möjliggörande karaktär. Vi ser här en kraftig tillväxt i kombination med god lönsamhet, vilket redan idag återspeglas i vår orderingång och rörelsemarginal för dessa områden" säger Mikael Jacobsson, VD, Nexus. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon 0706 - 47 58 10 , e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 440 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00010/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00010/wkr0002.pdf

Dokument & länkar