Nexus rankas högst av nya ramavtalsleverantörer för universitet och högskolor

Nexus rankas högst av nya ramavtalsleverantörer för universitet och högskolor Nexus rankades högst bland de 7 vinnande ramavtalsleverantörerna (av totalt 24) när "Förmedlingscentralerna" upphandlade ramavtal för IT- konsulttjänster till ett flertal av landets universitet och högskolor. Avtalet löper på två år med option på förlängning. - "Nexus har under 2003 redan erhållit ett flertal nya ramavtal via offentliga upphandlingar. Att vi denna gång värderades som den främsta leverantören är extra tillfredsställande" det säger Yngve Sunnanbo, affärsansvarig för detta avtal på Nexus. - "Varför har Nexus fått en allt mer ökad attraktionskraft på marknaden? Vi tror att detta är kopplat till den ökade betydelsen av informationssäkerhet och att man vill ha en partner som kan den komplicerade säkerhetstekniken men som också förstår informationssäkerhet från ett helhetsperspektiv. En organisation kan både spara pengar och få rätt skyddsnivå om man kan tillföra rätt kompetens" avslutar Yngve Sunnanbo. För ytterligare information, kontakta: Yngve Sunnanbo, affärsansvarig Nexus Security Consultants, Technology Nexus AB, tel. 0708-25 00 97, e-post: yngve.sunnanbo@nexus.se Peter Galli, affärsområdeschef, Nexus Security Consultants, Technology Nexus AB, telefon: 08- 587 287 22, e-post: peter.galli@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara den ledande partnern för säkrade lösningar. Nexus har drygt 500 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Örebro, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030516BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/05/16/20030516BIT00080/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar