Nexus reserverar omstruktureringskostnader - 15 Msek i tredje kvartalet

Report this content

Nexus reserverar omstruktureringskostnader - 15 Msek i tredje kvartalet I samband med att Nexus organiseras i tre affärsområden kommer aktiviteter som ligger utanför bolagets kärnområden att avvecklas. Kostnaden för denna omstrukturering beräknas till 15.0 Msek som tas i sin helhet under det tredje kvartalet. Den nya organisationen kommer att medföra effektivitetsfördelar, som tillsammans med de genomförda kostnadssänkningarna, gör att Nexus går betydligt starkare in i år 2003. Kostnaderna omfattar: - Personalneddragningar - Kvarvarande kostnader för tidigare aviserade avvecklingar - Kompetens- och leveransförstärkningar - Kostnader för att aktivt lämna vissa projekt och marknader, utanför Nexus kärnområden För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 440 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00020/wkr0002.pdf

Dokument & länkar