• news.cision.com/
  • Nexus/
  • Nexus skriver ned goodwill med 263.2 Msek - belastar tredje kvartalet i sin helhet

Nexus skriver ned goodwill med 263.2 Msek - belastar tredje kvartalet i sin helhet

Report this content

Nexus skriver ned goodwill med 263.2 Msek - belastar tredje kvartalet i sin helhet Nexus gjorde under åren 1999 och 2000 ett antal större och mindre förvärv, med målsättning att öka Nexus kompetens och leveranskapacitet. Dessa förvärv genomfördes huvudsakligen via apportemissioner, vilket innebar att säljarna erhöll aktier i Nexus som ersättning. Enligt gällande regelverk upptogs de förvärvade bolagen till marknadsvärdet av de aktier Nexus emitterade. Då marknaden vid dessa tidpunkter värderade bolag med bevisad hög och förväntad framtida tillväxt på ett annat sätt än idag, medförde detta att väsentliga goodwillvärden bokfördes i Nexus balansräkning. Styrelsen har mot bakgrund av marknadens ändrade värdering beslutat att omvärdera och nedskriva goodwill-posten. Som en konsekvens av det har tredje kvartalet belastats med en extra nedskrivning om 263.2 Msek. Efter nedskrivningen uppgår kvarvarande goodwill till 36.6 Msek och goodwillavskrivningarna per kvartal kommer att uppgå till 0.9 Msek. Bolagets egna kapital kommer därigenom att skrivas ned med 263.2 Msek till 153.5 Msek. Egna kapitalet per aktie uppgår därefter till c:a 7 sek. Bolagets soliditet kommer även efter nedskrivningen att vara god och uppgå till 53%. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 440 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/24/20021024BIT00040/wkr0002.pdf

Dokument & länkar