Nexus stärker informationssäkerheten på Läkemedelsverket

Nexus stärker informationssäkerheten på Läkemedelsverket Nexus har fått uppdraget att hjälpa Läkemedelsverket att bygga en egen funktion för hantering av informationssäkerheten, samtidigt som Nexus fått uppdraget att upprätthålla den operativa verksamheten kring informationssäkerhet. Läkemedelsverket uppfyller idag högt ställda krav på informationssäkerhet, och har nu beslutat att ytterligare höja nivån hos de olika enheterna inom verket genom att tydliga riktlinjer och policys tas fram. Syftet är att skapa en högre servicenivå till verkets olika enheter och underlätta användandet av dessa i det dagliga arbetet och i samband med förändringar i informationshanteringen som exempelvis att erbjuda verkets tjänster via Internet. Verket har också valt Nexus som extern part att driva det operativa arbetet kring informationssäkerhet. -"Nexus var ett naturligt val för oss då vi önskade en leverantör som kunde agera som en partner till oss och ha förmågan att hantera alla upptänkliga frågor inom informationssäkerhet. Med den bredd och kompetens Nexus har vet vi att inga frågor faller mellan stolarna och att vi säkrar att alla aspekter på säkerheten tas tillvara. På lång sikt anser vi att det är en förutsättning för att driva denna typ av frågor", säger Anders Broström, CIO, Läkemedelsverket. -"Det är mycket tillfredställande att vår syn på informationssäkerhet uppskattas så mycket av våra kunder. Vi ser en allt större acceptans för detta synsätt på marknaden idag. Behovet av våra tjänster ökar och vi är offensiva i vår rekrytering. Allt fler organisationer inser vikten av att hantera informationssäkerhet som en ledningsfråga där övergripande policys och riktlinjer får genomslag i hela verksamheten. Först då kan vi säkra all information", säger Peter Galli, affärsområdeschef, Nexus Security Consultants. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: Peter Galli, affärsområdeschef, Nexus Security Consultants, Technology Nexus AB, telefon: 08-587 287 22 e-post: peter.galli@nexus.se Yngve Sunnanbo, affärsansvarig, Information Security Management, Technology Nexus AB, telefon: 0708 - 25 00 97, e-post: yngve.sunnanbo@nexus.se Anders Broström, Läkemedelsverket, telefon 018 - 17 46 00, e-post: anders.brostrom@mpa.se Fakta om Nexus TECHNOLOGY NEXUS AB (PUBL), noterat på Stockholmsbörsen, levererar lösningar, produkter och konsultbaserade tjänster där säkerhet är en avgörande faktor. Nexus är indelat i två affärsområden. NEXUS SECURED BUSINESS SOLUTIONS - Produkter för elektronisk identifiering och signering baserad på PKI-teknologi. Är en av Europas ledande aktörer inom området. NEXUS SECURITY CONSULTANTS - En för Sverige unik satsning och fokusering på informationssäkerhet. Inom affärsområdet finns ett hundratal specialister som tillhör Sveriges elit inom informationssäkerhetsområdet. Nexus har totalt cirka 250 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping (säte) och Borlänge. Internationella kontor i Köpenhamn, Hamburg, Paris och Madrid. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/26/20040825BIT21460/wkr0010.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar