Nexus stärker sin finansiella handlingskraft

Nexus stärker sin finansiella handlingskraft Per den 30/9 2003 hade Nexus 27.2 Mkr i disponibla likvida medel och övriga finansiella placeringar. Nexus har under året lanserat ett antal nya produkter inom området PKI och Secured Messaging, vilka har mottagits positivt av marknaden med ett flertal pågående framgångsrika pilotprojekt i drift. Det finns skäl att tro att den positiva utvecklingen inom PKI-marknaden kommer att fortsätta och Nexus har under senare tid skaffat sig en stark position i detta segment, såväl i Norden som i Europa. Ett flertal större kontrakt har också kunnat presenteras under sommaren och hösten. Emission För att säkerställa den kommersiella framgången och Nexus position inom segmentet har Nexus riktat en begränsad emission till en handfull institutionella investerare. Emissionen ryms inom det mandat bolagsstämman givit styrelse och VD i april 2003. Emissionen omfattar c:a 1.7 miljoner aktier och har tecknats till en kurs motsvarande dagskurs de senaste 60 dagarna och tillför Nexus c:a 15 Mkr netto. Krediter Nexus är dessutom i slutförhandlingar med kreditgivare avseende ett nytt och mer omfattande finansieringsåtagande samt ökade kreditramar, till en lägre kostnad. Dessa förhandlingar har pågått en tid i en positiv anda och beräknas att avslutas under oktober månad. Sammanfattning Dessa åtgärder ger Nexus tillfredsställande finansiellt utrymme för vidare utveckling av verksamheten och ytterligare möjligheter att kapitalisera på redan gjorda investeringar. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon 0706 - 47 58 10 , e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara den ledande partnern för säkrade lösningar. Nexus har cirka 450 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Örebro, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031022BIT01050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/23/20031022BIT01050/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar