Nexus tecknar avtal inom MEMO Secured Messaging

Nexus tecknar avtal inom MEMO Secured MessagingTM Nexus har tecknat ett avtal med en svensk internationell koncern avseende produkter och tjänster inom Nexus koncept för säker meddelandehantering och affärstransaktioner - MEMO Secured Messaging. Avtalet beräknas vara värt c a 5,5 Mkr. För ytterligare information, kontakta: Peter Johansson, Affärsområdeschef, Nexus Secured Messaging, Technology Nexus AB, telefon, 031-720 60 75 eller 0704-20 60 75, e-post: peter.johansson@nexus.se Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon: 0706-47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsens Attract40- lista, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT- lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 420 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT01140/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/10/20020610BIT01140/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar