Nexus tecknar avtal med SaabTech kring produktutveckling och IT-säkerhet

Nexus tecknar avtal med SaabTech kring produktutveckling och IT-säkerhet Nexus har tecknat ett ramavtal med SaabTech AB i Stockholm. Avtalet omfattar IT-konsulttjänster inom bland annat produktutveckling och IT-säkerhet. Avropsavtalet omfattar tjänster inom produktutveckling och informationssäkerhet och kan nyttjas av andra bolag inom Saab-gruppen. Avtalet gäller från till 2004-12-31, med automatisk förlängning i 12-månaders perioder. -"Nexus och Saab har idag ett samarbete på flera håll. Bland annat kring det nätverksbaserade försvaret (NBF). Vi ser en ökad satsning och fokusering på informations- och IT-säkerhet inom försvarsindustrin. En av drivkrafterna i detta sammanhang är naturligtvis satsningen det nya nätverksbaserade försvaret, där säkerhet har identifierats som en av dom kritiska framgångsfaktorerna. Detta kommer att ställa mycket höga krav på säkerhet, på alla plan, och Nexus unika kompetens kring intelligenta kommunicerande maskiner och informationssäkerhet ger oss en viktig roll i dessa projekt", säger Mikael Jacobsson, VD på Nexus. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Yngve Sunnanbo, enhetschef, Nexus Security Consultants, Technology Nexus AB, Telefon: 0708-25 00 97, e-post: yngve.sunnanbo@nexus.se Thomas Jonsson, affärsområdeschef , Nexus Product Sourcing Technology Nexus AB, telefon: 08-41012040, e-post: Thomas.jonsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara den ledande partnern för säkrade lösningar. Nexus har cirka 450 medarbetare, kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Västerås, Örebro och Borlänge. Internationella kontor i Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/17/20031217BIT20030/wkr0006.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar