Nexus tecknar avtal med Svenska Handelsbanken kring Bankernas ID-tjänst

Report this content

Nexus tecknar avtal med Svenska Handelsbanken kring Bankernas ID-tjänst Nexus har tecknat ett avtal med Svenska Handelsbanken (SHB) kring systemintegration och kvalificerade tjänster för nyttjandet av Bankernas ID-tjänst för SHB's kunder. Avtalet löper på två år och omfattar systemintegration och implementering av tjänsten för elektronisk identifiering och signering via BID-Bankernas ID-tjänst. Tjänsten bygger på PKI-teknik, Public Key Infrastructure. Avtalet omfattar även tjänster kring förstudier och kvalificerad rådgivning i samband med implementering av tjänsten hos bankens kunder. -" PKI-lösningar har nu fått sitt definitiva genombrott på ett antal europeiska marknader, däribland den svenska. Genom bland annat RSV's och RFV´s val av BID som leverantör av certifikat för deras respektive tjänster över Internet ser vi nu en ökad efterfrågan inom området. Nexus har varit mycket aktiva i denna marknad och har också medverkat i tidiga pilotinstallationer och projekt, vilket givit oss en ledande position på den europeiska marknaden för PKI-baserade lösningar"säger Gustaf Malmros, vVD och affärsområdeschef Secured Business Solutions inom Nexus. För ytterligare information, kontakta: Gustaf Malmros, vVD och affärsområdeschef, Secured Business Solutions, Technology Nexus AB, tel. 0705 - 94 43 58, e-post: gustaf.malmros@nexus.se Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, tel. 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Tibor Havas, Senior Vice President, Svenska Handelsbanken, tel. +46 8 701 11 78 Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 440 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/17/20030117BIT00050/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/17/20030117BIT00050/wkr0002.pdf

Dokument & länkar