Nexus tecknar nytt ramavtal med Göteborgs stad

Nexus tecknar nytt ramavtal med Göteborgs stad Nexus och Göteborgs stad har tecknat ett nytt ramavtal avseende konsulttjänster av administrativ karaktär. Sedan tidigare har Nexus och Göteborgs stad ett avtal som omfattar IT-relaterade tjänster, bland annat inom informationssäkerhet. Avtalet som gäller för perioden 2003-2005 omfattar konsulttjänster inom: - Strategisk ledning och styrning - Organisations- och verksamhetsutveckling - Stöd till arbetsplatsutveckling - Individuell handledning, coaching, karriärplanering och outplacement -"Genom detta avtal breddar vi vårt åtagande hos Göteborgs Stad. Vi kan nu komplettera våra renodlade informationssäkerhetstjänster med verksamhets- och projektrelaterade tjänster och stärker vår position som helhetsleverantör till Göteborg s Stad", säger Per-Arne Segerkvist, enhetschef, Nexus Security Consultants. För ytterligare information, kontakta: Per-Arne Segerkvist, enhetschef Nexus Security Consultants, Technology Nexus AB, telefon: 0708 - 25 00 41, e-post: per-arne.segerkvist@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara den ledande partnern för säkrade lösningar. Nexus har drygt 500 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Örebro, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00660/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/01/20030701BIT00660/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar