Nexus tecknar ramavtal kring IT-tjänster med AstraZeneca

Nexus tecknar ramavtal kring IT-tjänster med AstraZeneca Nexus har tecknat ett ramavtal kring IT-tjänster med AstraZeneca. Avtalet löper på 2 år och omfattar AstraZenecas verksamheter inom R&D, Operations och Sales&Marketing i Sverige. Avtalet omfattar ett brett urval av tjänster, bland annat strategi och verksamhetsutveckling, projektstyrning, systemutveckling och systemintegration, teknik- och plattformstjänster samt förvaltning och underhåll. Ett genomgående fokus är inom säkerhets- och kvalitetsområdet, vilket är en naturlig fortsättning på det samarbete Nexus och AstraZeneca haft under ett flertal år. - "Nexus har under flera år drivit en satsning inom Life Science- segmentet. Vårt specialistkunnande inom IT-säkerhet och IT-teknik kombinerat med vår kompetens och erfarenhet av de specifika kvalitetskrav som gäller inom läkemedelsindustrin ger oss en unik position inom det expansiva affärs-segmentet Life Science, där avtalet med AstraZeneca är ett god bekräftelse på vår leveransförmåga." säger Gustaf Malmros, vVD och regionchef Stockholm-Uppsala, på Nexus. För ytterligare information, kontakta: Gustaf Malmros, vVD och Regionschef Stockholm -Uppsala, Technology Nexus AB, telefon: 0706-47 58 10, e-post: gustaf.malmros@nexus.se, Monica Darland, ansvarig Life Science, Region Stockholm- Uppsala, Technology Nexus AB, telefon: 0708-25 00 90, e-post: monica.darland@nexus.se. Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsens Attract40- lista, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT- lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 420 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/24/20020624BIT00600/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/24/20020624BIT00600/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar