Nexus tecknar ramavtal kring IT-tjänster med ledande globalt läkemedelsföretag

Nexus tecknar ramavtal kring IT-tjänster med ledande globalt läkemedelsföretag Som tidigare kommunicerats har Nexus tecknat ett ramavtal kring IT- tjänster med AstraZeneca AB. Nexus har nu tecknat ytterligare ett ramavtal kring IT-tjänster med ett ledande globalt läkemedelsföretag. Avtalet är ett resultat av ett fortlöpande samarbete kring informationssäkerhetsfrågor. Avtalet, som gäller tillsvidare, omfattar ett komplett tjänsteutbud med fokus på informationssäkerhet och kvalitetssäkring, vilket är en naturlig fortsättning på ett flerårigt samarbete. Utöver detta ramavtal har ett separat samarbetsavtal tecknats med fokus på teknisk säkerhet och informationssäkerhet. Detta spänner över IT-frågor som infrastruktur, system, applikationer, utvecklingsprojekt, utbildning och verksamhetsstyrning. - "Nexus har under flera år drivit en satsning inom Life Science- segmentet. Vårt specialistkunnande inom IT-säkerhet och IT-teknik kombinerat med vår kompetens och erfarenhet av de specifika kvalitetskrav som gäller inom läkemedelsindustrin ger oss en unik position inom det expansiva affärssegmentet Life Science, där dessa avtal är ett god bekräftelse på vår position och leveransförmåga." säger Gustaf Malmros, vVD på Nexus och regionchef Stockholm-Uppsala . För ytterligare information, kontakta: Gustaf Malmros, vVD och Regionschef Stockholm -Uppsala, Technology Nexus AB, tel: 0705-94 43 58, e-post: gustaf.malmros@nexus.se, Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsens Attract40- lista, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT- lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 420 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT00620/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT00620/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar