Nexus tecknar ramavtal med svenska myndigheter och stärker sin position inom IT-säkerhetsområdet

Nexus tecknar ramavtal med svenska myndigheter och stärker sin position inom IT-säkerhetsområdet Nexus har tecknat ett två årigt ramavtal med Statskontoret avseende sex svenska myndigheter. Avtalet innehåller även option om förlängning med ytterligare ett år. Avtalet är tecknat med Arbetsmarknadsstyrelsen, Naturvårdsverket, Rikspolisstyrelsen, inklusive de lokala polismyndigheterna, Riksskatteverket, Valmyndigheten och Statistiska Centralmyndigheten. Avtalet omfattar områden som IT-säkerhet, Metodstöd, Verksamhetsutveckling och Strategifrågor, Projektledning samt Kvalitetssäkring. "Vi ser avtalet som ett bevis på vår leveransförmåga till svenska myndigheter samt på det alltmer ökande behovet av en partner som ser säkerheten som en avgörande komponent i sina lösningar. De områden som avtalet omfattar speglar väl vår affärsmodell och vår metod för att leverara säkrade lösningar", säger Kjell Cronwall, vVD, och ansvarig för Nexus Region Stockholm. För ytterligare information kontakta: Kjell Cronwall, vVD och regionchef Nexus Stockholm, Technology Nexus AB, mobil 0708 - 25 00 99, e-post: kjell.cronwall@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsens Attract40- lista, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT- lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 400 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00580/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/11/28/20011128BIT00580/bit0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar