Nexus tecknar samarbetsavtal med Sonera SmartTrust

Nexus tecknar samarbetsavtal med Sonera SmartTrust Nexus och Sonera SmartTrust har idag slutfört förhandlingarna och tecknat ett samarbetsavtal rörande outsourcing av utvecklingen för Digital ID, samt hantering av kunder, OEM-partners, försäljning och support kring produkter för fast PKI. Avtalet är något mer omfattande än tidigare kommunicerat och beräknas ge Nexus en omsättningsökning överstigande 120 MSEK för den närmaste 3 årsperioden. Avtalet träder i kraft den 1 juli. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD Technology Nexus AB, 0706-47 58 10 Henrik Halvorsen, Vice VD Technology Nexus AB, 0705-11 39 49 Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsens Attract40- lista, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT- lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 420 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT00860/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/06/28/20020628BIT00860/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar