Nexus tror på tillväxt 2003 och förutser ett positivt rörelseresultat

Nexus tror på tillväxt 2003 och förutser ett positivt rörelseresultat Nexus tror på en tillväxt, om än begränsad, samt ett positivt rörelseresultat för 2003. Det är dels en effekt av det omstrukturering-s och effektiviseringsprojekt Nexus genomförde under 2002, men också en konsekvens av ett något bättre marknadsklimat inom segmentet Säkrade Lösningar än i den mer generella IT-marknaden. Generell marknadsbedömning Nexus bedömer marknadsläget som oförändrat under 2003, avseende såväl efterfråga som prisläge. Den europeiska marknaden utvecklas dock något bättre. I ett något längre perspektiv förvänta marknaden för bolagets lösningar att utvecklas mer positivt. Marknaden för Säkrade Lösningar IT-säkerhetsmarknaden har uppvisat och uppvisar en starkare tillväxt än den generella IT-marknaden. Det beror till stor del på den ökade användningen av Internet och andra öppna nätverk, nu också inom helt nya segment. Den tillväxten förväntas bestå under en längre tid. Nexus position Nexus har under året genomfört att omfattande omstrukturerings- och åtgärdsprogram, som dels minskat Bolagets kostnadsmassa, men även stärkt positionen i marknaden. Bolagets uppfattning är att man nått sitt mål att vara ledande i Norden samt att man målsättningen att nå samma position på några utvalda Europeiska marknader står fast. Samlad bedömning Med ovanstående som bakgrund bedömer Nexus möjligheterna som goda att nå en tillväxt under 2003, parallellt med att uppnå ett positivt rörelseresultat. Licens- och produktförsäljningen förväntas ha en fortsatt positiv utveckling, med omfattande underhålls- och supportavtal som en positiv effekt. Kassaflödet förväntas vara positivt och orderingången överstiga faktureringen. Bolagets långsiktiga tillväxt- och resultatmål kvarstår, men kommer att kunna uppnås först under slutet av innevarande treårsperiod. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon: 0706 - 47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar. Nexus har cirka 420 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00270/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/14/20030214BIT00270/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar