Nexus vinner strategisk affär i Frankrike kring digital identifiering

Nexus vinner strategisk affär i Frankrike kring digital identifiering Nexus har erhållit en order på Certificate Manager från CertEurope i Frankrike. CertEurope är en ledande "Trusted Third Party" (TTP) för digital identifiering i Frankrike, och riktar sig främst till kunder inom bank, försäkring och rättsväsende. I samband med sin tillväxt på den franska marknaden har CertEurope, en av de ledande Trusted Third Parties i Frankrike, valt Nexus PKI- lösningar för att bygga nya säkra plattformar och lösningar för sina kunder. CertEurope kommer att installera och använda Nexus PKI-lösningar för hanteringen av nya certifikatutgivare och för att kunna erbjuda säkrade lösningar för sina kunder på den franska marknaden. CertEurope och Nexus tecknar dessutom ett strategiskt partneravtal, som syftar till att erbjuda lösningar baserade på Nexus teknologi för digital identifiering till näringsliv, myndigheter och kommuner. "-Det är mycket tillfredsställande att Nexus vinner denna affär. Den franska marknaden präglas av stark konkurrens och det är mycket glädjande att Nexus nu gör detta genombrott", säger Gustaf Malmros, vVD och affärsområdeschef, Nexus Secured Business Solutions inom Nexus. För ytterligare information, kontakta: Gustaf Malmros, vVD och affärsområdeschef , Nexus Secured Business Solutions, Technology Nexus AB, telefon: 0705-94 43 58, e-post: gustaf.malmros@nexus.se Om Nexus Secured Business Solutions Inom affärsområdet Secured Business Solutions har Nexus samlat kompetens och produkter för PKI-baserade lösningar inom digitala signaturer, elektroniska underskrifter och säker informations- och meddelandehantering -secured messaging. Vi kombinerar vår kompetens kring produkter och support med vår erfarenhet kring informationssäkerhet och säkrade lösningar för näringsliv och offentlig förvaltning. Detta ger oss en unik leveransförmåga inom området. Vi levererar både lösningar och produkter, till exempel Nexus BankID server, Nexus Digital ID (SmartTrust, ID2) Nexus Memo och Nexus Neon. Om Technology Nexus AB Technology Nexus AB utvecklar och levererar produkter och tjänster som möjliggör ett öppnare och säkrare informationsutbyte för våra kunder, i deras dialog med sina kunder, partners och andra intressenter. En öppnare kommunikation som nås genom att nyttja moderna öppna kommunikationskanaler som samtidigt är säkra och garanterar att information skyddas. Nexus arbetar med säkrade lösningar, dels direkt med slutkunden, dels som utvecklingspartner. Nexus har drygt 500 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Örebro, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/02/20031002BIT00530/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/02/20031002BIT00530/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar