Ordinarie bolagsstämma i Nexus

Ordinarie bolagsstämma i Nexus Följande beslut togs på ordinarie stämma: - I enlighet med styrelsens förslag lämnas ingen utdelning. - Lars-Erik Nilsson och Christina Detlefsen valdes in i styrelsen. Peter Törnquist, Mikael Jacobsson, Gert Schyborger och Helen Fasth-Gillstedt omvaldes. Göran Kling och Anders Svensson har avböjt omval. - Omval av bolagets nuvarande revisorer, Tom Skarin och Jüri Pundi. - Att bemyndiga styrelsen att besluta om nyemission innefattande rätt att avvika från aktieägarnas företrädesrätt. Bemyndigandet som omfattar högst 2.000.000 aktier gäller intill tidpunkten för nästkommande ordinarie bolagsstämma. - Beslöts om utsläckning av utestående optionsrätter utgivna vid ordinarie stämma 2001-04-26 respektive extra stämma 2001-12-03. - Beslut om emission av skuldebrev förenat med högst 1.200.000 optionsrätter för nyteckning av aktier som ett led i bolagets incitamentsprogram. - Besult om emission av konvertibelt skuldebrev. Skuldebrevet tecknas av Emerging Technologies och är ett led i förvärvet av Tritech Teknik AB. - Beslut om emission av skuldebrev förenat med högst 2.060.451 optionsrätter för nyteckning av aktier. Beslutet är ett led i förvärvet av Tritech Teknik AB. För ytterligare information, kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, 013-35 74 15 eller 0706-47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholmsbörsen, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara den ledande partnern för säkrade lösningar. Nexus har drygt 500 medarbetare, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Örebro, Borlänge, Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey, USA. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01890/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/24/20030424BIT01890/wkr0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar