Smarta kort för digitala färdskrivare produceras av Nexus

Smarta kort för digitala färdskrivare produceras av Nexus Nexus har fått en order från Vägverket att producera ett system för elektroniska färdskrivarkort. Färdskrivarkortet kommer att produceras för fyra olika användare; föraren, transportföretaget, verkstaden och kontrollmyndigheten. Till grund för upphandlingen ligger ett regelverk för digitala färdskrivare utfärdat av EU. Från och med 5 augusti, 2004 måste alla nytillverkade bussar och tunga fordon inom EU ha nya digitala färdskrivare. På sikt förväntas den digitala färdskrivaren ersätta den nuvarande helt och hållet och införas i de flesta övriga länder i Europa. Syftet med den nya färdskrivaren är att bättre kunna övervaka efterlevanden av EU: s regler om kör- och vilotider. Förarnas arbetsmiljö förbättras, trafiksäkerheten ökar samt förutsättningen för rättvis konkurrens mellan transportföretagen. Informationen lagras också på ett smart kort, ett färdskrivarkort. Färdskrivarkortet är en huvudkomponent i det digitala färdskrivarsystemet och fungerar som lagringsmedium och gör det möjligt att elektroniskt signera färdskrivardata. Vägverkets order till Nexus omfattar: · Teknisk lösning för tillverkning av färdskrivarkort, innefattande maskinell utrustning och installation · Service och support · Utbildning Lösningen integreras med Vägverkets system och syftar till att elektroniskt personalisera korten, d v s skriva personligt data till kortets chip. Nexus ansvarar för att utveckla systemet som baseras på en kombination av befintliga komponenter och Nexus lösning för certifikathantering, Certificate Manager. Leveransen sker i samarbete med All Card Service Center AB (ACSC), som är underleverantör till Nexus av kortskrivaren för personaliseringssystemet. Nexus och ACSC inledde nyligen ett långsiktigt strategiska samarbete i syfte att erbjudan marknaden kompletta lösningar för utfärdande och produktion av smarta kort. -"Detta är en av de första lösningarna där Public Key Infrastructure (PKI)-tekniken används för en systemstandard som förväntas få ett genomslag över hela Europa", säger Gustaf Malmros, och fortsätter, -"Nexus medverkar idag som leverantör i BankID-tjänsten och ett flertal andra lyckosamma lösningar baserade på PKI-teknologin, det spännande i denna lösning är att vi medverkar i hela flödet", avslutar Gustaf Malmros. För ytterligare information, kontakta: Gustaf Malmros, vVD och affärsområdeschef , Secured Business Solutions, Technology Nexus AB, telefon 0705-94 43 58, e-post: gustaf.malmros@nexus.se Mats Gjöthlén, Affärsansvarig, Secured Business Solutions, Technology Nexus AB, telefon: 0708-25 00 03, e-post: mats.gjothlen@nexus.se Anders Åhrman, Projektledare Vägverket, telefon: 070 - 556 36 55 Om Technology Nexus AB Technology Nexus AB utvecklar och levererar produkter och tjänster som möjliggör ett öppnare och säkrare informationsutbyte för våra kunder, i deras dialog med sina kunder, partners och andra intressenter. En öppnare kommunikation som nås genom att nyttja moderna öppna kommunikationskanaler som samtidigt är säkra och garanterar att information skyddas. Nexus arbetar med säkrade lösningar, dels direkt med slutkunden, dels som utvecklingspartner. Nexus har cirka 450 medarbetare, kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Västerås, Örebro och Borlänge. Internationella kontor i Köpenhamn, Hamburg, Paris, London, Madrid och New Jersey (USA) Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se Om Nexus Secured Business Solutions Inom affärsområdet Secured Business Solutions har Nexus samlat kompetens och produkter för PKI-baserade lösningar inom digitala signaturer, elektroniska underskrifter och säker informations- och meddelandehantering -secured messaging. Vi kombinerar vår kompetens kring produkter och support med vår erfarenhet kring informationssäkerhet. Detta ger oss en unik leveransförmåga inom området. Vi levererar lösningar och produkter för näringsliv och offentlig förvaltning. I produktportföljen finns till exempel Nexus BankID server, Nexus Multi ID Server, Nexus Digital ID (SmartTrust, ID2) och Nexus Secured Messaging. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/03/20031203BIT20020/wkr0005.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar