Stärkt finansiell ställning och förbättrat resultat

Stärkt finansiell ställning och förbättrat resultat IT-säkerhetsföretaget Technology Nexus AB redovisar positivt resultat i kärnverksamheten för perioden 1/1 - 30/6 2004, avyttringen av affärsområdet Nexus Product Sourcing (NPS) är genomfört enligt plan. Nexus redovisar ett positivt rörelseresultat om 6.0 (-0.9) Mkr för det första halvåret, oräknat effekterna av avyttringen av NPS. Nettoomsättningen var 99.7 Mkr (118.8). Rörelsemarginalen förbättrades till 6 %. Med full konsolidering av NPS inklusive övriga konsekvenser av avyttringen sjönk omsättningen från 241 till 149.6 Mkr, en direkt följd av att NPS omsättning och resultat ej konsolideras efter den 30/4 2004. Rörelseresultatet uppgick till 7.8 Mkr (0.1) Kassaflödet har utvecklats bra under andra halvåret och förväntas vara fortsatt bli fortsatt positivt för helåret. Nexus soliditet uppgick per halvårsskiftet till 60% (29% per den 31/12 2003) och Nexus var skuldfritt. "Nexus har under den senaste tvåårsperioden aktivt arbetat med att positionera Nexus som en av de ledande leverantörerna av säkerhetstjänster och produkter, anpassade för den nordiska och internationella marknaden. Den positioneringen har börjat ge effekt i tillväxt i kärnaffären samt förbättrade marginaler och kassaflöde", säger Mikael Jacobsson i en kommentar. Nexus har sett en positivare utveckling av orderingången och marknadsaktiviteterna den senaste perioden och står fast vid sin prognos om ett starkt andra halvår och ett positivt rörelseresultat för 2004. FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, telefon: 013-35 74 15 eller 0706-47 58 10, e-post: mikael.jacobsson@nexus.se Fakta om Nexus TECHNOLOGY NEXUS AB (PUBL), noterat på Stockholmsbörsen, levererar lösningar, produkter och konsultbaserade tjänster där säkerhet är en avgörande faktor. Nexus är indelat i två affärsområden. NEXUS SECURED BUSINESS SOLUTIONS - Produkter för elektronisk identifiering och signering baserad på PKI-teknologi. Är en av Europas ledande aktörer inom området. NEXUS SECURITY CONSULTANTS - En för Sverige unik satsning och fokusering på informationssäkerhet. Inom affärsområdet finns ett hundratal specialister som tillhör Sveriges elit inom informationssäkerhetsområdet. Nexus har totalt cirka 250 medarbetare och kontor i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Linköping (säte) och Borlänge. Internationella kontor i Köpenhamn, Hamburg, Paris och Madrid. Mer information finns på www.nexus.se. e-post: contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/26/20040826BIT20080/wkr0001.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar