Technology Nexus AB (publ) är som underleverantör till Posten med att ta fram säkerhetslösningen till Rikskatteverkets t

Technology Nexus AB (publ) är som underleverantör till Posten med att ta fram säkerhetslösningen till Rikskatteverkets tjänst för skattedeklarationer över Internet. RSV har slutit avtal med Posten om inköp av certifikattjänster och programvara för elektronisk signering av företagens skattedeklarationer. Technology Nexus AB(publ), nedan kallat Nexus, har under lång tid samarbetat med Posten kring säkerhetslösningar och är i rollen som underleverantör ansvarig för framtagning av den tekniska lösningen som ger företagen möjlighet att med hjälp av mjuka certifikat lämna månatlig skattedeklarationen via Internet. Nexus tekniska lösning baseras på säkerhetsprodukter från SmartTrust och omfattar utveckling, produktleverans, integration, implementation och support. Projektet blir det första i sitt slag och tanken är att deklaranterna ska identifiera sig med hjälp av mjuka certifikat och att deklarationerna ska signeras med elektroniska signaturer. Försöken startar i början av mars och pågår till en början under sex månader. Syftet med den elektroniska deklarationen är att skattehanteringen ska bli smidigare för både företagarna och skatteförvaltningen. - Projektet är banbrytande med en av de mest intressanta säkerhetslösningarna i Sverige i dag, säger Mats Enquist vVD för Nexus. Initialt omfattar detta projekt 10-15.000 företag. Totalt finns drygt 450.000 företag som inrapporterar skattedeklarationer. Leveransavtalet bygger på det ramavtal som Posten har med Statskontoret vilket innebär att certifikattjänsterna och programvaran levereras i takt med att den nya tjänsten efterfrågas av företagarna. - Vi ser det här som ett första steg i en lång rad av tjänster, där myndigheter och förvaltningar ska kunna erbjuda säkra lösningar och en rationell ekonomisk hantering för olika typer av information, säger Evald Persson, säkerhetsexpert på Posten, i en kommentar till avtalet. För mer information kontakta: Mats Enquist, vVD, Technology Nexus AB, mobil 0705 - 93 77 71, e-post mats.enquist@nexus.se Evald Persson, säkerhetsexpert, Posten Sverige AB, mobil 070 - 983 00 75 e-post evald.persson@posten.se Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, 0706 - 47 58 10, e-post mikael.jacobsson@nexus.se Claes Strand, Informationsansvarig, Technology Nexus AB, mobil 0705 - 52 68 30, e-post claes.strand@nexus.se Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholms Fondbörs O-lista, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar i den digitala ekonomin. Nexus har drygt 300 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Hamburg och Paris samt verksamhet i London Madrid och New York.. Mer information finns på www.nexus.se. E-post : contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/02/20010202BIT00050/bit0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar