Technology Nexus AB (publ) får uppdrag från Ericsson Radio Systems AB att utveckla säkrat web-system för tillgänglighets

Technology Nexus AB (publ) får uppdrag från Ericsson Radio Systems AB att utveckla säkrat web-system för tillgänglighetsdata. Technology Nexus AB (publ), tar genom uppdraget helhetsansvar för utveckling av web-system för tillhandahållande av tillgänglighetsdata från GSM radiobasstationer levererade av Ericsson över hela världen. Operatörer kommer att få tillgång till tillgänglighetsinformation via Ericssons extranet. Riktighet och integritet är i dessa sammanhang av stor vikt. - Denna order bekräftar vår position på marknaden som en helhetsleverantör av säkrade e-business lösningar. Nexus har i ett flertal utvecklingsprojekt byggt upp en unik kompetens kring web-system baserade på säkra extranetlösningar, säger Mats Enquist, vVD, Technology Nexus AB. Genom att användningen av e-businesslösningar nu definitivt har etablerats som en naturlig del av B2B verksamhet skapas ett enormt behov av att kunna hantera information och dokument på ett säkrat sätt över Internet. Säkrat omfattar här både tillgänglighet, riktighet, spårbarhet och sekretess. För mer information kontakta: Mats Enquist vVD, Technology Nexus AB e-post: mats.enquist@nexus.se, mobil 0705-93 77 71 Per-Johan Wiklund, enhetschef e-business solutions, Technology Nexus AB e-post: per-johan.wiklund@devenator.se, mobil 0708-25 50 70 Mårten Carlsson, affärsansvarig, Technology Nexus AB e-post: marten.carlsson@nexus.se, mobil: 070-255065 Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholms Fondbörs O-lista, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara den ledande partner för säkrade lösningar i den digitala ekonomin. Nexus har c:a 300 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping, Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Hamburg och Paris. Mer information finns på www.nexus.se. E-mail : contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/10/17/20001017BIT00120/bit0002.pdf

Dokument & länkar