• news.cision.com/
  • Nexus/
  • Technology Nexus AB (publ) fullföljer förvärvet av Netsys AB, till något förändrade villkor

Technology Nexus AB (publ) fullföljer förvärvet av Netsys AB, till något förändrade villkor

Report this content

Technology Nexus AB (publ) fullföljer förvärvet av Netsys AB, till något förändrade villkor. Technology Nexus AB, nedan kallat Nexus, som i förra veckan lade ett bud på Netsys AB, har idag avtalat med konkursförvaltaren om att överta större delen av verksamheten. Netsys AB försattes i konkurs 000926. De kommersiella villkoren har förändrats något, den ursprungliga köpeskillingen om 4.5 Msek har höjts till 7.5 Msek. Istället kommer ingen framtida royalty, tidigare prognostiserat till 15 Msek att utgå. Förvärvet träder i kraft per omgående. Som tidigare kommunicerats kommer Nexus att tillföras ett omsättningstillskott i storleken 100-150 MSEK över den närmaste treårsperioden och affären bedöms att ge ett positivt tillskott till Nexus resultatutveckling redan under innevarande år. För mer information kontakta: Mikael Jacobsson, VD, Technology Nexus AB, 0706-47 58 10, e-post mikael.jacobsson@nexus.se. Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholms Fondbörs O-lista, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar i den digitala ekonomin. Nexus har c:a 300 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås och Borlänge. Mer information finns på www.nexus.se. E-post : contact@nexus.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/15/20010815BIT00750/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/08/15/20010815BIT00750/bit0002.pdf

Dokument & länkar