Technology Nexus AB (publ) har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Blueice Research angående säkerhetslösningar f

Technology Nexus AB (publ) har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med Blueice Research angående säkerhetslösningar för mobilt Internet. Technology Nexus, nedan kallat Nexus, har tecknat ett strategiskt samarbetsavtal med produktutvecklingsbolaget Blueice Research AB angående säkerhetslösningar för mobilt Internet. Avtalet innebär att Nexus och Blueice Research tillsammans kan erbjuda mobila lösningar med höga krav på säkerhet. Blueice Research's produkt Multipass kan användas för att kommunicera säkert från handdatorer, så kallade PDA:er, och innehåller funktioner för identifiering och digitala signaturer. Användandet av mobila enheter som har Internetaccess väntas öka dramatiskt under de närmaste åren vilket medför betydligt högre krav på säkerhet både från tjänsteleverantörer och från konsumenter. Banktjänster och online-aktiemäklare är ett exempel på aktörer som har behov av att erbjuda sina kunder bättre säkerhet för att vinna konkurrensfördelar. - "Blueice Researchs fokus på handhållna datorer och smartphones i kombination med PKI-teknologi för säkra online-transaktioner över mobilt Internet ligger helt rätt i tiden. Den produktkombinationen kan lösa praktiska problem som applikationer och tjänster för mobilt Internet brottas med idag. Det finns ett stort behov på marknaden efter sådana lösningar och vi ser fram emot att kunna erbjuda Blueice Researchs produkter i våra lösningar", säger Robert Reineck, Enhetschef Nexus Unilog. - "Nexus har arbetat med säkra systemlösningar under en mycket lång tid och har en djup förståelse om hur man hanterar säkerhetsproblemen och vilka lösningar som passar kunderna bäst. Vi är övertygade om att våra produkter tillsammans med Nexus kunnande inom säkerhet, kommunikation och systemintegration kan bidra till utbredningen av viktiga tillämpningar för mobilt Internet", kommenterar Thomas Holmström, VD för Blueice Research. För mer information kontakta: Robert Reineck, Enhetschef Nexus Unilog, Technology Nexus AB, mobil 0706- 61 68 16, e-post: robert.reineck@nexus.se Thomas Holmström, VD Blueice Research AB, tel: 08-545 51 880, mobil: 0709-27 83 20. Pelle Made, informationschef, Blueice Research AB, tel: 08-545 51 880, mobil: 0709-27 83 25. Fakta om Technology Nexus AB Technology Nexus AB (publ), noterat på Stockholms Fondbörs O-lista, har specialiserat sig på att utveckla och leverera säkrade IT-lösningar som ökar kundens lönsamhet. Nexus arbetar dels mot slutkundsmarknaden, dels som utvecklingspartner åt kunder med högt ställda kvalitetskrav. Nexus vision är att vara en ledande partner för säkrade lösningar i den digitala ekonomin. Nexus har c:a 300 anställda, med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Linköping (huvudkontor), Umeå, Karlstad, Västerås, Borlänge, Hamburg och Paris samt verksamhet i London Madrid och New York.. Mer information finns på www.nexus.se. E-post : contact@nexus.se Fakta om Blueice Research AB Blueice Research AB är ett ungt expansivt utvecklingsföretag som specialiserar sig på säkerhet för mobilt Internet. Blueice Research AB utvecklar programvara för säkra identiteter, digitala signaturer och digitala kvitton samt tillhandahåller unika integrerade säkerhetslösningar till B2B- och B2C-företag. Blueice Research AB är verksamt på den europeiska marknaden med huvudkontor i Stockholm. Mer information finns på www.blueiceresearch.com. E-post : info@blueiceresearch.com. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/02/06/20010206BIT00210/bit0002.pdf

Om oss

Nexus är ett IT-företag som arbetar inom området säker kommunikation.

Dokument & länkar